Heapcon podrška hrabrišama

Heapcon je regionalna tehnološka konferencija za softverske inženjere i tehnološke biznise, a drugo izdanje održano je u Beogradu 26. i 27. septembra 2019. u Domu omladine. Heapcon konferencija dolazi kao nastavak težnje da se na jednom događaju prikaže regionalna ekpertiza u polju informacionih tehnologija.

Ali Heapcon nije obična konferencija. Svako sponzorstvo, partnerstvo; svaka prijava, volonter ili čak samo razmena ideja je prepoznata i pomaže u formiranju Heapcon puta i otvaranju mogućnosti da Heapcon-ovci čine lepe stvari. To su dokazali i ovog puta, na konferenciji je bio postavljen kutak za donacije, te je ovom prilikom za udruženje Hrabriša skupljeno 33.210,00 dinara.

Veliko hvala Heapspace i posetiocima Heapcon konferencije.

hrabrisa donacijehrabrisa kutija