Hrabriša - mesto na kome mogu dobiti podršku i razmenjivati znanja i iskustva svi koji su zainteresovani za problematiku neurotransmiterskih bolesti, dopa-reaktivnih distonija i ostalih neurometaboličkih bolesti kod dece.

Bilo da ste: osoba koja se bori sa nekom neurometaboličkom bolešću, član porodice obolelog, zdravstveni radnik, farmaceut, ili samo osvešćeni građanin, kontaktirajte nas - mi postojimo da vas ohrabrimo i pružimo podršku u postupku dijagnostike, lečenja i daljim istraživanjima o ovim bolestima.