Forum mladih naučnika

Po čemu vrednujete da li je konferencija bila dobra? 

  • Po znanju koje ste stekli kroz kvalitetna predavanjima koja probude nova pitanja?
  • Po inspirativnim i kvalitetnim razgovorima u pauzama, uz ne baš tako kvalitetnu kafu? 
  • Po idejama koje su pokrenete na konferenciji i sprovode se i nakon godinu dana? 
  • Možda sve navedeno?

Po svemu navedenom se vrednuje konferencija o retkim neurotransmiterskim bolestima RNTD-R2T koja je održana u Beogradu pre godinu dana, u saradnji pacijentskih organizacija, lekara i istraživača uz podrŠku @EJPRD i sponzora. Ideja o nastavku saradnje čiji plamen je pokrenut na konferenciji, nastavila je svoj život kroz Young Scientist Forum (YSF), koji je održan u Veroni 16.09.2023.

YSF Team

Unapređenje mehanizma zdravstvene zaštite dece sa retkim neurotransmiterskim i hroničnim nezaraznim bolestima

Sva deca imaju pravo da odrastaju u sredini koja stimuliše njihov psihomotorni razvoj i priprema ih za polazak u školu, u skladu sa Konvencijom UN o pravima deteta. Deci sa retkim neurotransmiterskim i hroničnim nezaraznim bolestima je neophodno obezbediti uslove za upis i boravak u predškolskim ustanovama, uz primenu životno - potrebne terapije u toku boravka koja im pomažu da zaštite i unaprede svoje zdravlje.

Projekat "Unapređenje mehanizma zdravstvene zaštite dece sa retkim neurotransmiterskim bolestima, poteškoćama u razvoju i hroničnim oboljenjima" smo sproveli 2022/2023 sa željom da doprinesemo unapređenju i razvijanju politika prema navedenim osetljivim grupama dece.