Kontinuirana medicinska edukacija, gost dr Thomas Opladen

Anin tim hrabrisaSpona između Hajdelberga i Srbije bila je malena Ana, kojoj je u Klinici u Heidelbergu postavljena dijagnoza tirozin hidorkisalaza deficijencije - THD, uvedena terapija i čiji smo neverovatan napredak mogli da vidimo. Zahvaljujući ovoj očaravajućoj devojčici i inicijativi njenih roditelja, dr Opladen je prihvatio da bude naš gost, da uspostavimo saradnju za koju se nadamo da će nam pomoći u dijagnostici i kod nekih drugih pacijenata.

U prepunoj slušaonici Klinike za neurologiju i psihijatriju za decu i omladinu u Beogradu se 09. decembra 2016. godine održao veoma značajan skup - kurs pod nazivom „Klinička prezentacija, dijagnoza i lečenje urođenih bolesti metabolizma“.

Skupu je prisustvovalo 50-ak lekara različitih specijalnosti: dečjih neurologa, metabologa, pedijatara, fizijatara kao i biohemičara, genetičara i fizioterapeuta. Dr Thomas Opladen kao predavač po pozivu je svojim predavanjem pod nazivom “Inborn errors of neurotransmitter and tetrahydrobiopterin metabolism” otvorio kurs.

Ovaj vrsni stručnjak za bolesti sa naslednim greškama u metabolizmu neurotransmitera i tetrahidrobiopterina, radi kao konsultant za dečju neurologiju i nasledne greške metabolizma u Univerzitetskoj dečjoj klinici u Hajdelbergu, a takođe je i koordinator iNTD mreže (International Working Group on Neurotransmitter related Disorders).

Dr Opladen je podelio svoja dragocena iskustva sa slušaocima i kao što je i sam istakao ne samo da je njegovo predavanje bilo fokusirano na retke bolesti, već na “retke bolesti među retkim bolestima”.

Detaljnije o skupu možete pročitati u časopisu Reč za život:
http://www.zivotorg.org/8-broj-casopisa-rec-za-zivot/
www.zivotorg.org/wp-content/uploads/2017/02/Rec_Za_Zivot_8.pdf