Ustavnom sudu je podneta inicijativa za ocenu ustavnosti i zakonitosti Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom

U prostorijama Nacionalne organizacije za retke bolesti Srbije, potpisana je inicijativa za ocenu ustavnosti i zakonitosti člana 12, stav 7 Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom. Potpisnici ove inicijative su: NORBS – Nacionalna organizacija za retke bolesti Srbije, MODS – Mreža organizacija za decu Srbije, SUPS – Savez udruženja pacijenata Srbije i udruženje Hrabriša, na čiju ideju je ova inicijativa i pokrenuta.

inicijativa

Sporna odredba Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom roditelje dece uzrasta do pet godina, sa posebnim i ozbiljnim psihofizičkim smetnjama, primorava da izaberu između odsustva sa rada radi posebne nege deteta (i pripadajuće naknade zarade usled tog odsustva) i prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica. Potpisnici ove inicijative su se nakon međusobnih konsultacija saglasili u stavu da navedena zakonska odredba potpuno neosnovano dovodi u međusobnu zavisnost i isključivost dva prava koja postoje odvojeno i nezavisno jedno od drugog.

Predsednica udruženja Hrabriša Ivana Badnjarević izjavila je da je usvajanjem Zakona koji sadrži spornu odredbu učinjeno ograničenje ljudskih prava i višestruka diskriminacija (na osnovu starosti, na osnovu prirode socijalne isključenosti i u odnosu na pravo na rad), i pritom je u suprotnosti sa Ustavom RS, Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava, Konvencijom o pravima deteta, Međunarodnim paktom o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima i Evropskom socijalnom poveljom.

inicijativa 1

Pritom, uštede napravljene na ovaj način su učinjene na uštrb porodica koje su inače finansijski opterećene u pokušaju da svom detetu obezbede najveći mogući kvalitet nege, a ove porodice dodatno su gurnute na rub siromaštva, istakao je Saša Stefanović, direktor Mreže organizacija za decu Srbije MODS.

Podnosioci inicijative podsećaju da je Zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom donet i radi: poboljšanja uslova za zadovoljavanje osnovnih potreba dece, usklađivanja rada i roditeljstva kao i poboljšanja materijalnog položaja porodica sa decom, porodica sa decom sa smetnjama u razvoju i invaliditetom i porodica sa decom bez roditeljskog staranja. Međutim, sporni član je u suprotnosti sa postavljenim ciljevima jer grupu čija prava bi trebalo da unapredi zapravo stavlja u nepovoljan položaj, izjavio je Đurica Stankov, predsednik SUPS-a.

Zbog svega navedenog, potpisnici inicijative koji okupljaju više od 150 udruženja, predlažu Ustavnom sudu da prihvati ovu inicijativu i proglasi član 12 stav 7 Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom neustavnim i stavi ga van snage.

Inicijativu možete pogledati ovde.