Izveštaj sa predavanja "Učite sa nama"

U okviru ciklusa predavanja “Učite sa nama”, koja će se u skladu sa trenutnom Covid-19 situacijom održati online, održano je prvo predavanje na temu

"Šta se zgodi kada se mutacija u genu dogodi"

koje je prilagođeno je roditeljima dece sa neurometaboličkim i drugim retkim bolestima.

Predavanje je, u saradnji sa udruženjem Hrabriša, održala Kristel Klaassen Ljubičić, naučni saradnik Instituta za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo, diplomirani molekularni biolog, doktor bioloških nauka. Predavanje je održano preko Zoom platforme, 18.05.2020.

Roditelji su dobili priliku da postave pitanja i da saznaju male tajne osnova genetike:

  • od DNK preko RNK do proteina
  • od DNK do gena, genoma i hromozoma
  • šta je mutacija a šta varijanta, kakav je uticaj mutacije na strukturu i/ili funkciju proteina
  • od oštećenog proteina/enzima do oboljenja, učimo kroz primere

Predavanje je bilo interaktivno, teorijske osnove su uvežbane na primerima, snimak predavanja je dostupan na YouTube kanalu udruženja Hrabriša: https://www.youtube.com/playlist?list=PLMsJjpDnb1mmyLFDdiuXHwobeVk9XDfb_

Hvala svima na interesovanju i učešću!

Vaš Hrabriša.