Izveštaj sa predavanja na temu retkih neurotransmiterskih bolesti

Sa posebnim zadovoljstvom radimo sa studentima i odgovaramo na njihova pitanja, znajući da tako širimo svest o retkim neurotransmiterskim bolestima kod dece, pomažemo u bržoj dijagnostici i ostvarivanju adekvatnog fiziklanog tretmana za naše hrabriše.

 

Danas, 23.04.2021. imali smo priliku da naša znanja i iskustva na temu retkih neurotransmiterskih bolesti kod dece podelimo sa studentima master studija Medicinske rehablitacije u Novom Sadu, na predmetu interdisciplinarna medicinska rehabilitacija. Razgovarali smo o:

  • kliničkoj slici retkih neurotransmiterskih bolesti
  • fizikalnom tretmanu kod dece sa neurotransmiterskim bolestima
  • roditeljskoj perspektivi i značaju rada udruženja Hrabriša

Najbolje se uči na praktičnim primerima te smo danas učili na primeru retke neurotransmiterske bolesti “deficit tirozin hidroksilaze”, materijale nam je ustupila hrabriša Ana. Predavanje je održano online, putem Zoom aplikacije.

izvestaj sa predavanja 1

izvestaj sa predavanja 2