Javne nabavke u zdravstvu - Izveštaj sa treninga

Online trening na temu

Javne nabavke u zdravstvu: nabavka lekova i medicinskih sredstava

održan je putem Zoom platforme, u subotu 28. novembra 2020. godine od 10:00-12:00 časova.

Na treningu smo se upoznali sa:

  • Pravilima postupka javnih nabavki
  • Mogućnostima zaključenja ugovora
  • Centralizovanim javnim nabavkama
  • Transparentnosti podataka (portal javnih nabavki)

Neurometaboličke i neurotranmiterske bolesti kod dece – šta roditelji treba da znaju

U okviru ciklusa predavanja “Učite sa nama”, koja se se u skladu sa trenutnom Covid-19 situacijom održavaju online, održano je drugo predavanje na temu 

"Neurometaboličke i neurotranmiterske bolesti kod dece – šta roditelji treba da znaju"

koje je prilagođeno je roditeljima dece sa neurometaboličkim, neurotranmiterskim bolestima i srodnim stanjima. 

Predavanje je održano preko Zoom platforme, 26.07.2020.