Ustavnom sudu je podneta inicijativa za ocenu ustavnosti i zakonitosti Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom

U prostorijama Nacionalne organizacije za retke bolesti Srbije, potpisana je inicijativa za ocenu ustavnosti i zakonitosti člana 12, stav 7 Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom. Potpisnici ove inicijative su: NORBS – Nacionalna organizacija za retke bolesti Srbije, MODS – Mreža organizacija za decu Srbije, SUPS – Savez udruženja pacijenata Srbije i udruženje Hrabriša, na čiju ideju je ova inicijativa i pokrenuta.

inicijativa

Kontinuirana medicinska edukacija, Barselona, novembar 2017.

Kontinuirana medicinska edukacija hrabrisaU Barseloni je 16.-18.11.2017. održan stručni simpozijum na temu „Metabolizam sinapse i metabolički krugovi u urođenim greškama metabolizma: proučavanje starih i novih poremećaja”.

Simpozijum je bio veoma posećen, prisustvovalo je više od 100 učesnika i 20 predavača iz 8 različitih zemalja, a priliku da učestvuje i izlaže na temu „Iz ugla pacijenta: mali molekuli, veliki efekat” imalo je i udruženje Hrabriša.