Pravna regulativa i obrasci

Zakoni i pravilnici

Zakon o zdravstvenom osiguranju
http://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_zdravstvenom_osiguranju.html

Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja
http://www.paragraf.rs/propisi/pravilnik_o_nacinu_i_postupku_ostvarivanja_prava_iz_obaveznog_zdravstvenog_osiguranja.html

Zakon o pravima pacijenata
http://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_pravima_pacijenata.html

Pravilnik o sadržaju i obimu prava na zdravstvenu zaštitu
http://www.paragraf.rs/propisi/pravilnik_o_sadrzaju_i_obimu_prava_na_zdravstvenu_zastitu.html

Pravilnik o uslovima i načinu upućivanja osiguranih lica na lečenje u inostranstvo
http://www.paragraf.rs/propisi/pravilnik_o_uslovima_i_nacinu_upucivanja_osiguranih_lica_na_lecenje_u_inostranstvo.html

Zakon o prevenciji i dijagnostici genetičkih bolesti, genetički uslovljenih anomalija i retkih bolesti
http://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_prevenciji_i_dijagnostici_genetickih_bolesti_geneticki_uslovljenih_anomalija_i_retkih_bolesti.html

Potvrda o nemogućnosti obavljanja pregleda u roku od 30 dana
www.rfzo.rs/download/pravilnici/nacin%20i%20postupak/ObrazacP3.pdf

Zahtev zarefundaciju RFZO
www.potrosackisavetnik.com/!stari_sajt/Dokumenta/Obrazac%20REF1%20refundacija.pdf

Zakon o zdravstvenoj dokumentaciji I evidencijama u oblasti zdravstva
http://www.paragraf.rs/dnevne-vesti/221215/221215-zakon_o_zdrastvenoj_dokumentaciji_i_evidencijama_u_oblasti_zdravstva.html

O lekovima
http://www.lakodoleka.com/regulativa/

Obrasci

PDFObrazac REF1 refundacija

PDFObrazac P3